Kompetansepartnere

Vår visjon: "Sammen bygger vi en nasjon for skaperglede og innovasjon"

Vi samarbeider formelt og uformelt med en rekke aktører som deler vår visjon. Ønsker du tettere samarbeid med oss ta kontakt i dag :)

Kompetansepartnere

 

Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Lær Kidsa Koding hjelper de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker de å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av virksomheten er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Les mer på kidsakoder.no

Norway Makers sin visjon er å dyrke skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». De jobber bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Les mer på norwaymakers.org

 

Rikt AS består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. De har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Rikt har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes de så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.

Les mer på rikt.net

 

Ønsker du samarbeid med oss? Ta kontakt i dag :)