Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Søk om midler til programmeringsutstyr

Søk om midler til programmeringsutstyr

Trenger din skole programmeringsutstyr, men mangler nødvendige ressurser for å anskaffe dette? Som del av den teknologiske skolesekken vil Utdanningsdirektoratet hjelpe deg - og utlyser hele 15 millioner kroner hvert år de neste 4 årene. Her finner du noen gode råd på veien!

Fristen før å søke om midler til programmeringsutstyr utstyr i skolen for 2018 gikk ut 17. september. Men fortvil ikke - du og din skole vil få en ny mulighet til våren 2019, 2020, 2021 og 2021! Neste utlysning åpner i mars 2019

Programmeringsutstyr kan brukes i mange fag - og på tvers av fagene. Enten du er lærer, forelder - eller bare brennende engasjert i at barn skal få like muligheter og tilgang til programmeringsutstyr ved sin skole vil vi anbefale deg å dele denne artikkelen.

I fjorårets utlysning fra Utdanningsdirektoratet er det spesielt fire punkter du skal være oppmerksom på:

 1. Utlysningen gjelder grunnskole og videregående skoler, ikke barnehager.
 2. Utlysningen er forbeholdt skoleeiere som prioriterer videreutdanning/kompetanseheving av lærere.
 3. Midlene det søkes om skal benyttes for inneværende skoleår (høst 2018/vår 2019).
 4. Dersom du får innvilget tilskudd kreves det at skoleeier sender inn en rapport til Utdanningsdirektoratet med informasjon om hvordan midlene har blitt brukt, frist 1., april 2019. (se nedenfor)

Slik gjør du:

 1. Søk om midler til programmeringsutstyr (frist 17. september 2018)
 2. Har du fått tilskudd? Send inn rapport (frist 1. april 2019)

Hvem kan søke?

 • Offentlige skoleeiere
 • Skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Hvis du ikke er en av ovennevnte, del gjerne denne artikkelen slik at de mottar denne informasjonen. Du kan bidra til at din skole kan få dekket store utgifter - penger som skolen garantert kan avsette til andre nødvendigheter.

Hva kan det søkes om midler til?

I hovedsak omfattes tilskuddet av programmeringsutstyr til bruk i klasserommet, med krav om at utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen. Dette omfatter også:

 • Digitale enheter
 • Roboter
 • Tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. (f.eks mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon).

Eksempler på programmeringsutstyr som omfattes av tilskuddet kan være BBC Micro:bit, tilbehør til micro:bit fra Kitronik / 4ronixe-tekstiler, Arduino, Raspberry Pi, Makeblock Neuron, Quirkbot og Makey Makey. I tillegg omfattes de programmerbare robotene fra SpheroWonder Workshop, Shape Robotics (Fable) og Makeblock, og mye, mye mer!

Hva skal søknaden inneholde?

En beskrivelse av:

 • utstyr det søkes midler til
 • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering
 • hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk)
 • hvordan utstyret skal bidra til at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet
 • skoleeiers plan for erfarings- og kompetansedeling internt i organisasjonen og eventuelt mellom skoleeiere (for eksempel gjennom lærende nettverk)

I tillegg skal skoleeier rapportere om hvordan midlene er blitt benyttet innen 1. april 2019

Rapporten skal inneholde

 • en beskrivelse av tiltaket
 • egenevaluering av måloppnåelse
 • en redegjørelse for bruk av midler

Disse spørsmålene må du besvare:

 1. Hva søkes det tilskudd til?
  Beskriv kort hva slags utstyr det søkes om tilskudd til, inkludert budsjett. Her er mulighet for å legge ved vedlegg, og vi hjelper deg gjerne med å sette opp et tilbud som du kan legge ved..

 2. Kompetanseheving av lærere i programmering
  Beskrivelse av gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving. Minst ett av de to punktene under må besvares.

  1. Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført for å heve lærernes kompetanse i programmering.
  2. Planlagte tiltak for å heve lærernes kompetanse i programmering
   (Antall lærere, beskrivelse av tilbud og omfang (studiepoeng/timer), Leverandør (utdanningsinstitusjon, kursleverandør m.m.))

 3. Bruk av utstyr i opplæringen
  1. Beskriv kort hvordan utstyret planlegges brukt i undervisning (fag, trinn, prosjekt m.m.)
  2. Beskriv kort hvordan utstyret skal bidra til at lærere får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet

 4. Kompetansedeling
  Beskriv kort hvordan kompetansedeling vil gjennomføres, internt hos skoleeier og eventuelt mellom skoleeiere. 

 5. Eventuelle vedlegg

  For mer informasjon, se Utdanningdirektoratets utlysning på deres hjemmesider.

  Så - hva venter du på? Send inn en søknad, eller del informasjonen med din skole! Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller trenger råd eller veiledning på veien. Vi er her for deg.

  Makey Makey i skolen

  Nyttige linker:

  Kontakt:

  Ta gjerne kontakt om du har produktspørsmål eller trenger råd og veiledning i forbindelse med programmering i skolen.

  Vår e-postadresse er:
  salg@n00b.no

  Eller ring oss på:
  35 60 02 01 (man-fre 09-15)

  Forrige artikkel STEAM-læring og programmering i skolen
  Neste artikkel Hva er micro:bit?