Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører

Kompetansepartnere

Vår visjon: "Sammen bygger vi en nasjon for skaperglede og innovasjon"

Vi samarbeider formelt og uformelt med en rekke aktører som deler vår visjon. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om hvordan vi kan gjøre hverandre bedre gjennom samarbeid og dialog :)

Kompetansepartnere

Kreasjon er en av Norges ledende leverandører av kurs og opplæring innen koding og skaperverksted. Kreasjon eies og drives av pedagoger og i tillegg til kurs og opplæringstjenester tilbyr de komplette læringsopplegg fra Whyzo.no. Vi i n00b er stolt samarbeidspartner med Kreasjon og i samarbeid med dem tilbyr vi totalløsninger for din skole inkludert utstyr, opplæring, veiledning, kompetanseheving og tett oppfølging.

Les mer på Kreasjon.net

Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Lær Kidsa Koding hjelper de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker de å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av virksomheten er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Les mer på kidsakoder.no

 

 

FIRST Scandinavia er en ideell stiftelse som har som formål å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med naturfag, matematikk og teknologi. 

FIRST Scandinavia er offisiell samarbeidspartner til  FIRST Scandinavia Partner AS, som blant annet håndterer kurs, rådgivning, salg og opplæring på undervisningsløsningene fra LEGO® Education som selges til bruk i FIRST® LEGO®  og til Newton-rommene.

FIRST Scandinavia har utviklet, eier og drifter FIRST LEGO League, Newton og Newton Flight Academy. Gjennom disse konseptene vil stiftelsen bidra til at flere barn og unge velger en realfaglig utdanning.

Norway Makers sin visjon er å dyrke skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». De jobber bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Les mer på norwaymakers.org

 

Ønsker du samarbeid med oss? Ta kontakt i dag :)