Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
littleBits i undervisningen - La elevene utforske og skape nye oppfinnelser

littleBits i undervisningen - La elevene utforske og skape nye oppfinnelser

Littlebits er enkle og brukervennlige elektroniske byggeklosser. Med littleBits kan du lage elektronikk på samme måte som du med LEGO kan bygge hus eller andre konstruksjoner. littleBits engasjerer elever til å leke og eksperimentere gjennom aktive opplevelser og gruppearbeid. Dette gir trening i å løse problemer på en systematisk måte med en klar overføringsverdi til problemløsing på andre områder i livet.

Byggeklossene klikkes enkelt sammen ved hjelp av magneter, som innebærer at dere verken trenger lodding, ledninger eller programmering for å sette i gang. LittleBits er enkelt å bruke - uavhengig av elevenes eller lærerens kunnskap og erfaring innen teknologi, programmering og elektronikk. Byggeklossene kan kobles sammen på mange måter og er en ypperlig måte å fremme systematisk tenking og kreativ problemløsing.

littleBits i barneskolen (4.-7. klasse)

LittleBits gir muligheter for både formative og summative vurderinger og fungerer veldig godt som praksis-støttende læremiddel for å oppnå kompetansemål innen teknologi og design i naturfag:

"Planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt." (Utdrag fra lærerplanen i naturfag (NAT1-03))

littleBits egner seg også til tverrfaglig gruppearbeid opp mot matematikk, musikk og kunst og håndtverk.

Nedenfor finner du nyttig informasjon dersom du har implementert, eller kan tenke deg å implementere littleBits som en del av undervisningen ved din skole.

littleBits Invention Cycle

Innovasjonssirkelen til littleBits er en fin ramme for å ta dette i bruk i undervisningen. Hensikten er å motivere og oppfordre barn og unge til å lage noe de finner opp selv, samtidig som de lærer litt om hvordan alt det elektroniske vi omgir oss med virker. Innovasjonssirkelen hjelper deg å gjennomføre en dobbelttime med littleBits og er delt opp i fire faser.

  1. CREATE - Utforsk brikkenes egenskaper og sett sammen noe av fri fantasi eller følg en oppskrift på forslag til prosjekt fra en av guide-bøkene (medfølger). Elevene trenger ikke lage noe som er perfekt, hensikten er at de skal få opplevelsen det innebærer å bygge en prototype. 
  2. PLAY - Lek med prototypen og se hvordan den fungerer. Bak lek ligger det mye læring, både teknisk, praktisk og sosialt. Å leke med prototypen er den første testen av deres nye oppfinnelse. Gjennom dette skaffer eleven seg tanker om hva de vil gjøre for å eventuelt forbedre den.
  3. REMIX - I denne fasen kan elevene forbedre det de har laget. Dersom noe ikke gikk etter planen kan de legge til eller erstatte bits, eventuelt ta alt fra hverandre og sette det sammen igjen på en ny måte. Dette bør gjentas til elevene er fornøyde med det de har laget for å fremme mestringsfølelsen det medfører å skape noe man er stolt av.
  4. SHARE - Når elevene er fornøyde med det de har laget kan de dele og presentere oppfinnelsen sin for lærer og medelever. Det er inspirerende og motiverende for elevene å dele det de har laget med andre. Her kan de få innspill fra andre som kan bidra til videre forbedringer av oppfinnelsen - derfor er dette en sirkel. Det er viktig at elevene forstår at en oppfinnelse aldri er perfekt og alltid er rom for mer utforskning og forbedringer.

Dette trenger du

Vi har littleBits klassesett i ulike størrelser med utgangspunkt i fire elever per gruppe. Oppbevaringskoffert følger med slik at dere enkelt kan holde styr på bit'ene.

Vi har også klassesett av littleBits Code Kit som egner seg dersom dere skal inkludere programmeringsaktiviteter i læringsopplegget. Her er utgangspunktet tre elever per gruppe.

Nyttige linker

Kontakt oss dersom dere har spørsmål eller ønsker ytterligere rådgivning og veiledning rundt littleBits til undervisningen.

Forrige artikkel Osmo interaktivt spillsystem til iPad - Hva skal jeg velge?
Neste artikkel Lag dine egne roboter med Strawbees og Quirkbot