Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Søk om midler til programmeringsutstyr

Søk om midler til programmeringsutstyr

Trenger din skole programmeringsutstyr, men mangler nødvendige ressurser for å anskaffe dette? Som del av den teknologiske skolesekken vil
Utdanningsdirektoratet hjelpe deg - og utlyser hele 20 millioner kroner hvert år over en 5 års periode. Her finner du noen gode råd på veien.

Programmeringsutstyr kan brukes i mange fag - og tverrfaglig. Enten du er lærer, forelder, skoleeier - eller bare brennende engasjert i at barn skal få like muligheter og tilgang til programmeringsutstyr vil vi anbefale deg å tipse dine venner og kjente om denne unike muligheten til å anskaffe midler til innkjøp av utstyr.

Disse fikk innvilget støtte

I 2021 mottok 87 kommunale, fylkeskommunale og friskoler støtte til programmeringsutstyr fra Utdanningsdirektoratet. Komplett liste ser du her. Blant disse bistod vi i n00b.no med råd og veiledning i over 20 søknader, hvorav alle fikk innvilget støtte. På Udir finner du en komplett oversikt over hvilke kommuner, skoler og fylkeskommuner som fikk innvilget midler i 2021

Nå har du igjen mulighet til å søke om midler til innkjøp av utstyr til programmering i undervisningen for undervisningsåret 2022/2023. Midler for 2022 lyses ut i Mars!

 

Søk om midler for undervisningsåret 2022/2023

I årets utlysning fra Utdanningsdirektoratet er det spesielt fire punkter du skal være oppmerksom på:

 

 1. Utlysningen gjelder grunnskole og videregående skoler, ikke barnehager.
 2. Utlysningen er forbeholdt skoleeiere som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering.
 3. Midlene det søkes om skal benyttes for inneværende skoleår (høst 2022/vår 2023).
 4. Dersom du får innvilget tilskudd kreves det at skoleeier sender inn en rapport til Utdanningsdirektoratet med informasjon om hvordan midlene har blitt brukt, frist 1. april 2023.

 Hvem kan søke?

 • Offentlige skoleeiere
 • Skoleeiere etter friskoleloven som prioriterer videreutdanning og kompetanseheving for lærere i programmering. Som kompetansehevingstiltak regnes studiepoenggivende videreutdanning eller etterutdanning av minimum 40 timers varighet.

Hvis du ikke er en av ovennevnte, del gjerne denne artikkelen slik at de mottar denne informasjonen. Du kan bidra til at din skole kan få dekket store utgifter - penger som skolen garantert kan avsette til andre nødvendigheter.

Hva kan det søkes om midler til?

I hovedsak omfattes tilskuddet av programmeringsutstyr til bruk i klasserommet, med krav om at utstyret skal styrke arbeidet med programmering i skolen, samt at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet. Programmeringsutstyr omfatter også:

 • Nødvendige digitale enheter (PC, iPad, Chromebook etc.)
 • Roboter
 • Tilleggsutstyr for å arbeide med programmering i skolefag. (f.eks mikrokontrollere, sensorer, elektronikk og utstyr for digital fabrikasjon).

Eksempler på programmeringsutstyr som omfattes av tilskuddet kan være BBC Micro:bit, tilbehør til micro:bit fra Elecfreaks,  Kitronik / 4tronixe-tekstilerArduino og Makey Makey. I tillegg omfattes utstyr som de programmerbare robotene fra Sphero og 3DprintereVinylkuttere og mye mye mer!

Slik gjør du:

 1. Gå til søknadsskjema: Søk om midler til programmeringsutstyr (frist 15. mai 2022)
 2. Har du fått tilskudd for 2021? Send inn rapport (frist 1. april 2022)

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av:

 • utstyr det søkes midler til
 • gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving av lærere i programmering
 • hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk)
 • hvordan utstyret skal bidra til at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet
 • skoleeiers plan for erfarings- og kompetansedeling internt i organisasjonen og eventuelt mellom skoleeiere (for eksempel gjennom lærende nettverk)

I tillegg skal skoleeier rapportere om hvordan midlene er blitt benyttet innen 1. april 2023

Rapporten skal inneholde:

 • en beskrivelse av tiltaket
 • egenevaluering av måloppnåelse
 • en redegjørelse for bruk av midler

Disse spørsmålene må du besvare:

 1. Hva søkes det tilskudd til? 
  Beskriv kort hva slags utstyr det søkes om tilskudd til, inkludert budsjett. Her er mulighet for å legge ved vedlegg, og vi hjelper deg gjerne med å sette opp et tilbud som du kan legge ved..

 2. Kompetanseheving av lærere i programmering 
  Beskrivelse av gjennomførte og planlagte tiltak for kompetanseheving. Minst ett av de to punktene under må besvares.

  1. Beskriv hvilke tiltak som er gjennomført for å heve lærernes kompetanse i programmering.
  2. Planlagte tiltak for å heve lærernes kompetanse i programmering
   (Antall lærere, beskrivelse av tilbud og omfang (studiepoeng/timer), Leverandør (utdanningsinstitusjon, kursleverandør m.m.))

 3. Bruk av utstyr i opplæringen
  1. Beskriv kort hvordan utstyret planlegges brukt i undervisning (fag, trinn, prosjekt m.m.)
  2. Beskriv kort hvordan utstyret skal bidra til at lærere får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet

 4. Kompetansedeling
  Beskriv kort hvordan kompetansedeling vil gjennomføres, internt hos skoleeier og eventuelt mellom skoleeiere. 

 5. Eventuelle vedlegg

 

For mer informasjon, se Utdanningdirektoratets utlysning på deres hjemmesider.

Når er søknaden ferdig behandlet, og når kommer pengene?

Søknadsbehandlingen vil være ferdig innen skolestart i august 2021. Utbetaling vil skje fortløpende i løpet av august/septemer 2021.

Så - hva venter du på? Send inn en søknad, eller del informasjonen med din skole! Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller trenger råd eller veiledning på veien. Vi er her for deg.

Makey Makey i skolen

Nyttige linker:

Snakk med en av våre spesialister og få pristilbud på programmeringsutstyr til din skole.

Ta kontakt med en av våre spesialister for råd og veiledning på telefon 35 60 02 01 eller e-post salg@n00b.no.

Forrige artikkel micro:bit v2.2 - Hva er nytt?
Neste artikkel Møt Otto - En sosial robot du kan lage og programmere helt selv!