Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Søk om midler til programmeringsutstyr 2024

Søk om midler til programmeringsutstyr 2024

Trenger din skole programmeringsutstyr, men mangler nødvendige ressurser for å anskaffe dette?

I 2024 er det bevilget 127 mill. kroner fra utdanningsdirektoratet for å stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.–10. trinn. Alle kommuner som ønsker å forbedre sine praktiske læringsarenaer kan søke om tilskudd.

Utstyr til mer praktisk og relevant læring

Programmeringsutstyr er praktisk og kan brukes i mange ulike fag og tverrfaglig. Med utstyr til programmering og digitalt utstyr til kunst- og håndverksrommet kan elevene tilegne seg kunnskap på en mer praktisk måte, noe som gir bedre muligheter for dybdelæring.

Vi oppfordrer lærere, rektorer eller skoleeier til å benytte denne unike muligheten til å anskaffe midler til innkjøp av utstyr.

Hvem kan søke?

Alle kommuner inviteres til å søke om tilskudd. Kommunene som søker og har en plan for bruk av tilskuddet, vil motta tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen, som tar utgangspunkt i elevantall i kommunen. Alle kommuner som søker er garantert en sum på 10 000 kr, og kommunen beslutter selv hvilke skoler som skal benytte seg av tilskuddet. Tilskuddet gjelder for et år av gangen.

Hva kan du søke midler til?

Alle kommuner kan søke om midler for å støtte opp om det nye læreplanverket og stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.-10. trinn.

Eksempler på programmeringsutstyr som omfattes av tilskuddet kan være micro:bit, tilbehør til micro:bit fra ElecfreaksKitronik4tronixe-tekstilerArduino og Makey Makey. I tillegg omfattes utstyr som de programmerbare robotene fra Sphero og 3D-printerevinylkuttere og mye mer!

Slik søker du på vegne av kommunen

Tilskuddet krever kun en enkel søknad hvor du fyller inn:

  • Kommunens navn
  • Organisasjonsnummer
  • Bekreft at du søker om tilskudd
  • Kort beskrivelse av planlagte tiltak for en mer praktisk læringsarena

Det er ingen krav om etterrapportering.

Søknadsfrist: 20. mars 2024

Her søker du: elektronisk søknadsskjema

Snakk med en av våre spesialister og få pristilbud på programmeringsutstyr til din skole

Ta kontakt med en av våre spesialister for råd og veiledning på telefon 35 60 02 01 eller e-post salg@n00b.no.

Forrige artikkel Kom i gang med Makey Makey
Neste artikkel Utforsk bærekraftig landbruk med micro:bit Smart Agriculture Kit