Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Lek og lær med teknologi · Dagens elever er morgendagens innovatører
Utforsk bærekraftig landbruk med micro:bit Smart Agriculture Kit

Utforsk bærekraftig landbruk med micro:bit Smart Agriculture Kit

I en verden hvor begrensede ressurser står under stadig større press, står behovet for effektive og bærekraftige løsninger for matproduksjon klarere enn noen gang. Det er en global etterspørsel etter innovativ teknologi som kan utnytte ressursene gjennom hele verdikjeden på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Norge er i forkant av denne utviklingen, med matprodusenter som leder an i digitalisering og bruk av avansert teknologi. Med micro:bit Smart Agriculture Kit får du en rekke sensorer designet for å kartlegge og optimalisere jordbruksprosesser, på linje med metodene moderne bønder anvender. Videre inkluderer det IoT:bit, en innovativ enhet som muliggjør overføring av data til internett for dyptgående analyse over tid.

Med dette settet tilbyr du ikke bare en inngangsport til forståelse av smart landbruk og dets rolle i å møte dagens utfordringer, men det gir også en praktisk opplevelse med programmering, sensorer og dataanalyse. Ved å benytte seg av ElecFreaks micro:bit Smart Agriculture Kit, kan elevene jobbe med prosjekter som speiler tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen, som bærekraftig utvikling, teknologi og forskning, og samfunnsliv og arbeidsliv. Settet egner seg godt til bruk innenfor både naturfag, samfunnsfag og geografi og passer godt for 8. klasse og oppover.

micro:bit Smart Agriculture Kit kommer med 13 ulike prosjekter til bruk innenfor temaene jordbruk og bærekraft. I tillegg er alle komponentene i settet også kompatible med alle andre moduler fra ElecFreaks, slik at man enkelt kan utvikle programmene sine videre slik man ønsker.

3 praktiske prosjekter med Smart Agriculture Kit

1. Kunstig vekstlys for jordbruket

I smart landbruk spiller kunstig vekstlys en nøkkelrolle i å sikre at planter kan vokse og trives året rundt, uavhengig av naturlige dagslysforhold. Dette er fordi planter trenger lys for fotosyntese, prosessen som gjør dem i stand til å omdanne lysenergi til kjemisk energi og vokse. Naturlig dagslys varierer imidlertid gjennom årets løp, noe som kan begrense vekstperiodene for mange grønnsaker og planter. Kunstig vekstlys muliggjør derfor en mer kontrollert og optimalisert vekstsyklus, og kan betraktelig øke produktiviteten ved å forlenge vekstsesongene og forbedre plantenes vekstvilkår.

› Gå til oppgaven "Kunstig vekstlys"

2. Måling av temperatur og fuktighet i drivhus

Ulike vekster trives i ulik temperatur og luftfuktighet. Med de rette sensorene kan bøndene overvåke og gjøre tiltak slik at vekstene trives best mulig. Dette gjør at vi for eksempel kan dyrke grønnsaker hele året eller man kan dyrke vekster som vanligvis ikke trives i vårt klima. Med sensorene som følger med dette settet kan eleven selv overvåke temperatur og luftfuktighet og få resultatene vist på en skjerm. De kan også sette på en varsling slik at de får beskjed om de må endre temperaturen eller om miljøet er for tørt eller fuktig.

› Gå til oppgaven "Måling av temperatur og fuktighet i drivhus"

3. Måling av temperatur i oppdrettsanlegg

Fisk og oppdrettsanlegg er en viktig næring i Norge. Slike anlegg kan både være åpne anlegg i sjø eller i lukkede kar på land. I spesielt lukkede kar er det viktig å overvåke både vannkvalitet og temperatur nøye for at fiskene skal være friske og vokse frem til de skal bli til mat over hele verden. Med sensorer i Smart Agriculture Kit kan elevene overvåke temperaturen i vannet slik at vannet ikke blir kaldere eller varmere enn hva som er optimalt for fiskene. De kan også overvåke vannstanden og programmere foring til faste tider.

› Gå til oppgaven: "Måling av temperatur i oppdrettsanlegg"

4. Automatisk vanning

Været endrer seg hele tiden, og ofte vil ikke korn og planter få nok vann gjennom naturlig vanntilførsel. Med sensorer fra ElecFreaks Agriculture kit kan elevene måle fuktigheten i jorda, og sette i gang automatisk vanning av avlingene om jorda er for tørr.

IoT:bit - Utvidelseskort for tingenes internett

Et sentralt innhold i Smart Agriculture Kit er koblingsbrettet IoT:bit. Koblingsbrettet lar elevene koble til micro:bit og sensorer, display og servo på en enkel måte uten bruk av krokodilleklemmer.

Iot:bit innehar en wifi modul som gjør at elevene kan koble seg på internett og overføre de dataene de finner inn i Excel eller i tilrettelagte skjemaer på ThingSpeak og følge utvikling over tid. Denne muligheten gjør også at man enkelt kan lagre dataene til senere bruk.

Koblingsbrettet inneholder også RTC modul slik at man kan logge tiden nøyaktig.

Settet kan kjøpes enkeltvis eller som i klassesett (10 stk).

Har du spørsmål? Snakk med en av våre spesialister

Ta kontakt med en av våre spesialister for råd og veiledning på telefon 35 60 02 01 eller e-post salg@n00b.no.

 

Forrige artikkel Søk om midler til programmeringsutstyr 2024
Neste artikkel Slik oppdaterer du firmware på micro:bit